GDPR

​Behandling av personuppgifter på Hud & Kroppshälsan.

25 maj 2018 kom en ny dataskyddslag GDPR (General Data Protection Regulation) som gäller inom EU. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Det är viktigt för oss på Hud & Kroppshälsan, att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data vi sparar hos oss.

Vem behandlar personuppgifterna:

För Hud & Kroppshälsan räkning behandlas personuppgifter av Madelene Hellman.

Vilka personuppgifter behandlar vi:

Namn, adress, telefonnummer, mailadress, födelsedatum och journalanteckningar.

Var finns uppgifterna:

Uppgifterna finns i Hud & Kroppshälsan nyhetsbrev, register och journaler.

Hur behandlas uppgifterna:

I manuella pärmar och på dator som Hud & Kroppshälsan ansvarar för. På Hud & Kroppshälsans hemsida finns kontaktuppgifter till Hud & Kroppshälsan. Madelene Hellman sköter det fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används för nyhetsbrev, journalerna för att kunna hålla kontakt under behandlingen samt att kunna fakturera. Hud & Kroppshälsan har säkerställt att personuppgifterna inte sprids till obehöriga.

Hur länge sparas uppgifterna:

Personuppgifter till nyhetsbrev sparas tills kunden avbeställer det. Journaler i 10 år för att underlätta för återbesök. Personuppgifter till personal sparas så länge personen jobbar eller hyr på Hud & Kroppshälsan.